dimarts, 15 de febrer de 2011

Els estils de text. Treball extra

Quan definim o redefinim els estils d'un text, cal tenir present que, entre d'altres, podem modificar els elements següents:
 • Tipus i grandària de la lletra
 • Interlineat
 • Alineació
 • Interlineat anterior i posterior del paràgraf
 • Comença en nova pàgina?
 • Color de la lletra i altres atributs com: negreta, cursiva,....
 • Canvien els marges del text?
 • És una llista numerada? És una llista multinivell?
 • Sagnats i sagnats especials (primer línia i francès)

Tasca: 
Recupera aquest text i a partir de la pràctica feta a classe defineix i/o redefineix els següents estils de text:
 • Normal. Serà l'estil bàsic de tot el text
 • Títol 1. El títol dels capítols. comença en pàgina nova i deixa força espai per sota. va numerat i centrat
 • Títol 2. Títol de les parts de cada capítol. La seva numeració és multinivell
 • Títol 3. Títol sense numerar. Seria per fer subapartats. el títol 1 i el títol 2 apareixeran a la taula de continguts però el títol 3 no
 • Destacar_paraules. Ens ha de substituir el posar una lletra en negreta. Per exemple. una mica més gran i en negreta i una mica més espaiada
 • Paràgraf. Els paràgrafs apareixen quan fem llistes. ja siguin numerades o amb vinyetes
 • Paràgraf_vinyetes_vist. Les típiques llistes amb el símbol vist. L'interlineat acostuma a ser menor del normal i es canvia el marge esquerre
 • Un_paràgraf_citat. Els marges dret i esquerre són inferiors a la resta de la pàgina. La lletra una mica més petita, en cursiva i en un tipus diferents
A mida que ho facis, crea un document word on especifiquis les característiques que apliques a cada estil.

Aplica els estils a la resta del text. si tens algun dubte sempre pots comparar el text text amb l'original

Nota. Si creus que has d'afegir text o paràgrafs al text fes-ho ja que és un document de treball.