dissabte, 28 de novembre de 2015

Gestionar i publicar documentació científica 2020-21


Tasques prèvies

De cara a preparar la primera sessió cal que realitzeu els dos HW següents:

HW 1. Creació d'un compte de Mendeley
HW 2. Descarregar el Mendeley en versió local

Sessions

Dia: Divendres 20 de novembre de 2020
Hora. 18.00-21.00
Lloc: https://meet.google.com/siz-kyje-nyq
Tema: Suports al disseny del treball final de màster. Gestor de documentació: Mendeley.


A)Treball sobre l'automatització del document de TFM:
1- Identificació d’elements d’un document que cal tenir presents en un article i/o treball clàssic.
2-  Lògica i fluix de treball.
3- Treball automatitzat, utilitzant Word, dels diferents elements d’un document a partir d’una plantilla (V.16)(plantilla compatible amb Word Windows i Mac)
4- Exercicis per fer a classe relacionats amb l'ús de la plantilla
5- No oblidis llegir això per treballar correctament amb la plantilla
6- Plantilla pels qui feu format article.

B)Treball sobre el  gestor bibliogràfic Mendeley:
1- Lògica científica i aspectes ètics
2- Introduir referències a Mendeley des de diferents bases de dades. Document tres cites
3- Integrar Mendeley i Word. Citar en format APA, en Word utilitzant Mendeley
4- Integrar Mendeley i Word. Construir automàticament la llista de referències, en format APA, en Word utilitzant Mendeley

C)Discussió: Valoració de l’equilibri entre la creativitat i la rigidesa en un document formal com un TFM o una TD.

HW3. Lectura d’un resum de la normativa APA
HW4. Exercici pràctic de creació d’un document científic a partir de la plantilla.
HW5. Lectura de diferents normatives i articles per presentar articles a revistes i pòsters o comunicacions a congressos.

Dia: Divendres 29 de gener de 2021
Hora. 18.00-21.00
Lloc: https://meet.google.com/siz-kyje-nyq
Tema: Orientacions en la redacció, estil i les referències bibliogràfiques. Orientacions per a una bona defensa oral i suports TIC.


A) Proposta de principis que han de regir una defensa oral
http://eedocumentacio.blogspot.com.es/2013/01/aspectes-tenir-presents-en-el-moment-de.html
B) Anàlisi de presentacions realitzades altres convocatòries
A partir dels principis treballats en el punt C, analitzarem les següents presentacions (cal descarregar els arxius per a poder-los visionar correctament
C) Redacció i estil. Què ens diu la normativa APA?
Aquest apartat el tractarem a partir de l'anàlisi dels  HW4 i a partir del treball d'un tema tant sensible per a nosaltres com la reducció de les discriminacions del llenguatge.
D) Repàs de plantilla i mendeley. No oblidem les referències creuades
X) Discussió: Valoració de l’equilibri entre la creativitat i la rigidesa en una defensa pública d'un TFM o una TD.

Si voleu fer-me una consulta o quedar un dia per fer una entrevista relativa a la forma del treball o la presentació, soc a la vostra disposició  jordisl@blanquerna.url.edu

Recordeu que nosaltres..... també