dimarts, 15 de febrer de 2011

Els estils de les taules. Treball extra

En el programa Word hi ha molts estils prefixats que potser ja ens poden servis pel nostre projecte, cal però seleccionar correctament les opcions d'estil per a visualitzar-les correctament

Aquest estil, igual que els estils de text, es poden modificar. Cal però tenir present que el conjunt d'opcions de format que trii les puc aplicar a diferents parts de la taula, cosa que complica una mica la seva manipulació
Tasca:
En el document de treball hi ha dues taules. Cal que agafis de base un estil predissenyat de taula que sigui adient a l'estil general del text, modifica'l, canvia'l de nom i aplica'l a les dues taules existents a veure si el resultat és l'esperat.
Algunes opcions que pots prendre al fer dissenyar aquesta taula que donen bon resultat són:
  • Que la taula tingui el mateix tipus de lletra que la resta del document però una mica més petita
  • Que quedin destacades amb un ombrejat la primera línia i la primera columna
  • Que les ratlles externes siguin continues i les internes discontinues, del mateix color totes però les internes una mica menys intens