dimarts, 15 de febrer de 2011

HW3. Com citar?

Aquestes lectures complementen el que s'ha explicat el dia 3 de desembre de 2016. Si hi ha qüestions, cal portar-les a classe el dia 11 de febrer de 2017

Moltes són les normatives que ens expliquen con fer la cita d'un llibre o article o document electrònic. Bàsicament a la FPCEE n'utilitzem dues. La ISO 690 i la que prové de l'American Psychological Association (APA).

Aquí teniu alguns links que et poden ajudar:

- Web introductòria al per què i com citar seguint la normativa APA. http://ci2.es/objetos-de-aprendizaje/elaborando-referencias-bibliograficas

- Al web de la biblioteca de Blanquerna http://biblioteca.blanquerna.edu/ca/fpcee trobareu un apartat anomenat com citar http://biblioteca.blanquerna.edu/ca/ajuda-a-la-recerca/com-citar visiteu-lo i llegiu sobre la normativa APA

És important conèixer aquestes normatives fins un cert punt ja que l'ús dels gestors biblliogràfics han simplificat i mecanitzat el seu us


por ah zut
http://www.flickr.com/photos/mon_oeil/7705186004/sizes/z/in/photostream/
Cal tenir present però que la normativa que publica l'APA no solament ens aporta una normativa de com s'ha de citar un llibre o article dins un text i de com s'ha de construir una bibliografia, també ens aporta informació sobre:

- Estil de redacció per a les ciències socials, que inclou tipus i estructura d'articles, problemes ètics, qüestions vinculades a plagis i autories,.... Arriba a afinar com hem d'anomenar a les persones. Per exemple direm: "Un nen inclòs en el grup autista, pot no respondre al seu nom quan el cridem pel seu nom"
- Estructura i contingut dels manuscrits, per exemple com hem de fer una portada, que hem d'escriure en una introducció,..
- Aspectes pràctics d'estil com la utilització dels signes de puntuació o l'ús de les abreviatures,...
- ..

En fi tot un compendi de normes i recomanacions que recullen molts anys d'experiència (des del 1929) en la publicació i que cal tenir present.

Aquestes normes s'agrupen en el Manual de publicacions que publica aquesta organització de psicòlegs i que actualment va per la seva sisena edicióPodeu veure un resum introductori a la pròpia web de l'APA

http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx